Wie­rze­nia na­szych przod­ków

Jesz­cze w XVIII wie­ku wie­rzo­no, że agat le­czy uką­sze­nie żmii i po­ma­ga w cho­ro­bach oczu. Ame­tyst jest le­kar­stwem na tru­ci­znę, le­czy bóle gło­wy i od­ucza pi­jań­stwa. Chry­zo­lit słu­ży prze­ciw­ko me­lan­cho­lii i ast­mie, sza­fir jest ochro­ną prze­ciw­ko za­ra­zie.

Czytaj dalej →

Odra

Gdybym miała odpowiedzieć na pytanie, jaka jest największa zbrodnicza sekta na Ziemi? Odpowiedziałabym bez wahania – sekta szczepionkarska. Zapraszam na film przygotowany przez Pana Jerzego Ziębę pod tytułem: „Odra party”.

Czytaj dalej →