Zawiadomienie o popełnieniu zbrodni na Polakach

Treść zamieszczona w dzisiejszym wpisie pochodzi ze strony „Fundacja im. Nikoli Tesli”. Uznałem, że warto zrobić wyjątek i zamieścić tę informację na blogu i w „Zbiorze”.

Uwaga: Korona-wirus Sars 2 – Cowid 19 to jest niegroźny wirus, a „stan zagrożenia epidemiologicznego” jest skutkiem Ataku Terrorystycznego na światową skalę.

Dowodem na to jest między innymi – Praca Naukowa dotycząca „Ludzkich Wirusów Koronowych” – Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2015r… która to praca jest dostępna również w internecie:

http://www.pnmedycznych.pl/wp-content/uploads/2015/04/pnm_2015_048-054b.pdf

Cytuję fragmenty tekstu z tej pracy:

„Obraz infekcji ludzkimi korona-wirusami został nakreślony dzięki badaniom przeprowadzonym z udziałem zdrowych ochotników. Po zakażeniu korona-wirusami u zdrowych osób wystąpiły typowe objawy przeziębienia, głównie nieżyt błony śluzowej nosa, a w pojedynczych przypadkach kaszel. Objawy utrzymywały się przez okres do tygodnia, po czym samoistnie ustępowały (1, 2, 8). Dalsze doświadczenia kliniczne potwierdziły, że wirusy te powodują stosunkowo łagodną, często subkliniczną infekcję u dorosłych”.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson czy ostatnio Prezydent USA Donald Tramp nie byli w tej kwestii wyjątkiem – po 3 dniach pobytu w szpitalu – po prostu wyzdrowieli… i to bez żadnych leków. I tak jest ze wszystkimi zarażonymi korona-wirusem!!! Takich faktów jest tysiące… a minister zdrowia i Sanepid mieli wystarczająco dużo czasu od stycznie do marca 2020r (do momentu wprowadzenia „stanu zagrożenia”), żeby sprawdzić, czy „wirusy” mają taką wysoką śmiertelność, jak donosiły media czy tak jak Szumowski mówił w mediach (RMF FM), że: „wirusy są niegroźne, epidemia sama ustąpi, a noszenie maseczek jest głupotą”. Zrobienie testów na pierwszych osobach zarażonych, które wróciły z Włoch – nie zajęłoby im dłużej niż 3 dni.

W związku z tym – „korono-wirus” nie spełniał i nie spełnia wymogów Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, o czym mówi Art. 2. Ustawy, czyli, że choć wirus jest – wysoce zakaźny i łatwo rozprzestrzeniający się… ale:

  • nie jest chorobą szczególnie niebezpieczną ani o wysokiej śmiertelności, ani też nie powoduje szczególnego zagrożenie dla zdrowia publicznego i nie wymaga specjalnych metod zwalczania, (pkt 4)
  • wirus nie jest czynnikiem alarmowym o szczególnej zjadliwości lub oporności; (pkt 5)

Pytanie: Dlaczego Szumowski, Kaczyński, Duda, Morawiecki… i inni ministrowie w rządzie PiS nie nosili maseczek? Bo wiedzieli, że wirus Sars-Covid-19 jest niegroźny… i to od samego początku!!! Więc w jakim celu zastraszali Polaków???

Atak Terrorystyczny

Jeśli chodzi o tę rzekomą „światową pandemię”… z całą pewnością mamy do czynienia z Atakiem Terrorystycznym na światową skalę, w który to atak jest uwikłane nie tylko WHO, ale również firmy farmaceutyczne, instytuty badawcze i instytucje medialne sponsorowane przez Fundację Billa i Melindy Gates. Co oczywiście jest karalne… i fundacja im. Nikoli Tesli zgłosiła w dniu 3.04.2020r do Sejmu i Senatu na ręce Marszałek Sejmu Elżbiety Witek z powiadomieniem Premiera RP Mateusza Morawieckiego… List Otwarty z prośbą o jak najszybsze uchylenie w Polsce „Stanu zagrożenia epidemiologicznego”. A z powodu braku reakcji tych osób (brak odpowiedzi) fundacja złożyła po miesiącu tj. 04.05.2020r wniosek do Prokuratury Krajowej o pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej łącznie z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim – dochodzenie jest w toku a do śledztwa, które prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście (sygnatura akt – PO V Ko 1808.2020) są dołączane kolejne wnioski wielu Polskich Lekarzy z różnych stron Polski. Sąd Najwyższy fundacja również powiadomiła… a przepisy prawa karnego w Polsce są w sprawach o Terroryzm dość jasne.

Art. 115. Kodeksu Karnego § 20 [Słowniczek wyrażeń ustawowych] Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu:

1) poważnego zastraszenia wielu osób,

2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności,

3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej – a także groźba popełnienia takiego czynu.

Powinniście też o czymś wiedzieć, a nazywa się to „symulacja” – przewidywanie możliwości wykonania planowanych działań: Jeżeli w Polsce robiłoby się ok 14 tyś testów dziennie (takie maksymalne moce przerobowe mają polskie laboratoria) to w ciągu 365 dni (w ciągu roku) przetestuje się ok. pięciu milionów osób a dokładnie 5 110 000. Tak więc przetestowanie ok. 25 milinów dorosłych Polaków trwałoby ok. 5 lat a wszystkich 38 milionów Polaków (łącznie z dziećmi i młodzieżą) trwałoby ponad 7 lat (7,43 roku).

Przy okazji zadam jedno pytanie – jak myślicie… skąd firmy farmaceutyczne miały „od ręki” setki milionów testów dla wszystkich krajów na świecie i skąd WHO wiedziało, że na targu w Wuhan są zarażone osoby, skoro nawet Rząd Chiński o tym nie wiedział – powiedział to dla WHO „sztywny” nietoperz z targu – a może to był artykuł „sponsorowany” przez koncerny – „kupcie lipne testy, a przestaniemy pisać, że umrzecie na wirusa”? Przecież na lekarstwach ani szczepionkach te firmy nie zarobią gdyż lekarstw, ani szczepionek na wirusy nie ma i nie było. Ponadto… część dziennikarzy dane o rzekomej wysokiej śmiertelności korono-wirusa – brało chyba z cmentarzy… po to, żeby zastraszyć ludzi???

Art. 132. Kodeksu Karnego (Dezinformacja). Kto […] wprowadza w błąd polski organ państwowy (Rząd, Sejm Senat, Opinię Publiczną) przez dostarczanie podrobionych lub przerobionych dokumentów, lub innych przedmiotów albo przez ukrywanie prawdziwych, lub udzielanie fałszywych wiadomości mających istotne znaczenie dla Rzeczypospolitej Polskiej (Obywateli), podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.

Warto też wiedzieć, że… Do Sejmu i Senatu wpłynął „Akt Oskarżenia” oparty na „Śledztwie Obywatelskim” różnych organizacji pozarządowych między innymi Stowarzyszenia „Dobrostan” z siedzibą we Wrocławiu i Fundacji im. Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku i kilku innych… Akt Oskarżenia dotyczy pociągnięcia do odpowiedzialności karnej wysokich przedstawicieli władz polskich (Premier, Prezydent, Prezes, Marszałek Sejmu, Minister Zdrowia, Minister MSWiA, Prokurator Generalny i wielu innych), którzy działali w Zorganizowanej Grupie Przestępczej/Terrorystycznej, o zbrodnie przeciw Narodowi Polskiemu w tym Ludobójstwo (zgony na skutek odwołanych operacji i nieprzyjęcia do szpitali w celu udzielenia pomocy medycznej), Pozbawiania Wolności (kwarantanna) ze szczególnym okrucieństwem (pozbawiając osoby zatrzymane/chore opieki medycznej) i Terroryzm… (od słowa „terror” – masowe zastraszanie ludności), które to czyny są uważane za Zbrodnie i nie obejmuje ich żaden immunitet Poselski, Senacki, Prokuratorski czy Dyplomatyczny.

Ponadto… każdy Obywatel (w tym Sędzia i Prokurator) powinien podjąć działania w celu szybkiego ujęcia, zatrzymania i aresztowania zbrodniarzy pod odpowiedzialnością karną: Art. 240 Kodeksu Karnego. Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym § 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118 ludobójstwo, art. 118a udział w masowym zamachu… art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, art. 189 pozbawienie człowieka wolności lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

A każdy Sędzia (Sąd) na wniosek Prokuratury powinien wydać decyzję o tymczasowym aresztowaniu zbrodniarzy i terrorystów po to, żeby nie mogli dalej prowadzić swojej Zbrodniczej Działalności.

Art. 258. KPK Przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania § 2. Jeżeli oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżonemu surową karą. § 3. Środek zapobiegawczy można wyjątkowo zastosować także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.

Jeżeli Prokuratura lub Sąd nie podejmą żadnych działań w kierunku ujęcia zbrodniarzy i terrorystów – sami podlegają pod paragrafy kodeksu karnego, gdyż ochraniają zbrodniarzy przed odpowiedzialnością karną:

Art. 239 kk. § 1. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Pamiętajcie, że „zbrodnie” nie ulegają przedawnieniu i wcześniej czy później zbrodniarze nie unikną odpowiedzialności karnej. Więcej tego typu informacji wraz z uzasadnieniem znajdziecie w „Akcie Oskarżenia” złożonym w dniu 23.07.2020r w kancelarii Sejmu i Senatu w formie Listu Otwartego – warto się z nim zapoznać i szerzej rozpowszechniać. Jest on do pobrania poniżej (Sejn i Senat – Śledztwo Obywatelskie) oraz na Facebooku na stronie Stowarzyszenia Stop Nop z siedzibą w Poznaniu. Dołączam link…

https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/posts/3725681580792576

Pobierz pliki: Sejm i Senat- Śledztwo Obywatelskie

A jeśli chodzi o epidemie… zadam wam proste pytanie. Czym różni się Broń Biologiczna od Szczepionek? Niczym!!! I tu są chorobotwórcze wirusy i bakterie i tu. Szczepionki nie są żadnym lekiem, gdyż nie leczą żadnej choroby, które wywołują jakieś wirusy i bakterie. Na dodatek mają 100% skuteczności – każdy zaszczepiony choruje. I oczywiście zaraża innych dookoła. Więc po co szczepić ludzi…, żeby wywoływać epidemie i zwiększać śmiertelność u ludzi?

Należy też wspomnieć o tzw. Osobach Bezobjawowych. Nie chorują, gdyż ich organizmy niszczą wirusy w zarodku. Można powiedzieć, że filtrują powietrze z wirusów i w ten sposób przyczyniają się do likwidacji zagrożenia zachorowania innych osób o słabszej odporności – Odporność Stadna (Społeczna). Gdy jeszcze do tego wszystkiego doda się takie fakty, że na wirusy nie ma żadnych lekarstw, a w szpitalach podaje się chorym tylko tlen jako lekarstwo… okaże się, że „odporność stadna” jest jedyną skuteczną metodą do walki z wirusami.

Następną ważną kwestią jest biologia i szczepienia „ochronne”.

Biologia – człowiek ma naturalne „systemy ochronne” przed wirusami i bakteriami. Nos jest naturalną „maseczką”, która wyłapuje wirusy i bakterie przed dostaniem się ich do płuc. Węzły chłonne, bakteriobójcza ślina, kwas żołądkowy (na wypadek zjedzenia wirusa z pieczywem czy innym jedzeniem), skóra i jelita pełne różnych bakterii zabijających „intruzów”. Plus oczywiście tzw. ciała odpornościowe we krwi. Jeżeli nawet uda się dla jakiejś grupy wirusów dostać do naszego organizmu – zostaną one zdziesiątkowane lub całkowicie unicestwione.

Jednak w przypadku wstrzyknięcia dużej dawki wirusów do ludzkiego ciała z pominięciem tych wszystkich „systemów obronnych” naszego organizmu… dostaniemy „sepsy”. Nastąpi szybkie namnażanie się wirusów w organizmie i ciężki przebieg choroby – nierzadko powiązany z ciężkimi powikłaniami lub zgonem. Szczególnie na takie zewnętrzne zarażenie i „sepsą” są podatni seniorzy, których system odpornościowy nie jest już taki sprawny, osoby z innymi chorobami… ale też dzieci po porodzie. Noworodki nie mają żadnej odporności własnej a jedynie antyciała w mleku matki. Jeżeli więc noworodek nie jest karmiony piersią i zostanie zaszczepiony w pierwszej dobie życia – ma zerowe szanse na przeżycie!!! A winę za zgon dziecka… Ministerstwo Zdrowia (Koncerny Farmaceutyczne) zwalają na powikłania poporodowe.

Jak informują różne Stowarzyszenia Lekarskie: Z powodu odwołanych operacji onkologicznych w Polsce na podstawie wprowadzenia „stanu zagrożenia epidemiologicznego” umiera tygodniowo ok. 2 000 osób, a na Covid-19 bez chorób towarzyszących wg Ministerstwa Zdrowia zmarło raptem na dzień 11.08.20r… 296 osób w okresie 6 miesięcy. Jednak Ministerstwo Zdrowia nie przeprowadziło na tych 296 zmarłych żadnej sekcji zwłok, żeby sprawdzić, co było powodem ich śmierci. Podobnie wygląda sprawa z innymi przypadkami śmiertelnymi z powodu nie udzielenia pomocy medycznej takich jak zawały, udary, itp… gdzie umiera setki ludzi dziennie. Lekarze szacują, że z tych powodów do końca roku 2020 umrze od 50 do 100 000 osób – To jest Ludobójstwo na Polakach!!!

W związku z powyższym… te wszystkie działania Rządu RP oraz Ministerstwa Zdrowia i podległych im instytucji, związane z zapobieganiem „wyimaginowanej pandemii” nie kwalifikują się nawet do działań w tzw. Stanie Wyższej Konieczności (bezkarność+), gdyż Ministerstwo (Rząd) ratuje dobro „mniejsze” kosztem dobra znacznie „większego”. Dla „ratowania” 296 osób poświęca życie setek tysięcy ludzi, niszczy gospodarkę i destabilizuje urzędy, szkoły, służbę zdrowia i wszelkie instytucje… łamiąc prawo i popełniając zbrodnie!!!

Art. 26. Stan wyższej konieczności – kolizja obowiązków:

§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w § 1, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego.

§ 3. W razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli sprawca poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste (Policjanci, Lekarze, Ratownicy medyczni itp.).

Art. 118A kk Udział w masowym zamachu:

§1. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa (np. w celu tłumienia antyrządowych protestów górników, rolników itp.), lub organizacji :

1) dopuszcza się zabójstwa (zgony na skutek nieudzielenia pomocy medycznej – zawały, udary itp.),

2) powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka (odwołane zabiegi rehabilitacyjne i przerwane terapie medyczne),

3) stwarza dla osób należących do grupy ludności warunki życia grożące ich biologicznej egzystencji, w szczególności przez pozbawienie dostępu do żywności lub opieki medycznej (przymusowe kwarantanny pod dozorem policji, a nie pod dozorem medycznym – bez dostępu do pomocy medycznej), które są obliczone na ich wyniszczenie, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 2. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa (tłumienia protestów), lub organizacji:

1) powoduje oddanie osoby w stan niewolnictwa lub utrzymuje ją w tym stanie (noszenie maseczek),

2) pozbawia osobę wolności na czas przekraczający 7 dni lub ze szczególnym udręczeniem (kwarantanny pod dozorem policyjny zamiast dozoru medycznego – 2,5 miliona aresztowanych bez wyroku sądowego), […]

6) pozbawia osobę wolności i odmawia udzielenia informacji dotyczących tej osoby (seniorzy w domach opieki i dzieci izolowane od matek po porodach) lub miejsca jej pobytu, lub przekazuje nieprawdziwe informacje dotyczące tej osoby, lub miejsca jej pobytu, w zamiarze pozbawienia takiej osoby ochrony prawnej przez dłuższy okres, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

W związku z tym Fundacja złożyła w dniu 10 października 2020r do Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Karny (Plik do pobrania poniżej- proszę go rozpowszechniać) wniosek o:

1) Bezzwłoczne aresztowanie i wydanie nakazu tymczasowego aresztowania dla:

Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego i Adama Niedzielskiego ale też Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Prezesa PiS i Wice Premiera Jarosława Kaczyńskiego, Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, Ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Kamińskiego, Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro oraz Prezesa Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jarosława Pinkasa, Przewodniczącego Naczelnej Izby Lekarskiej Andrzeja Matyję, Prezesa Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Michała Sutkowskiego, a także prof. Włodzimierza Guta, dr. Pawła Grzesiowskiego, dr. Krzysztofa Simona.

2) Fundacja wnosi również o pilne przesłuchanie w sprawie współudziału w zbrodniach.

Komendanta Głównego Policji Jarosława Szymczyka, Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, Borysa Budkę, Małgorzatę Kidawę – Błońską, Ryszarda Terleckiego, Włodzimierza Czarzastego, Jacka Kurskiego oraz Wszystkich Posłów głosujących za przedłużeniem „stanu zagrożenia” – w celu ustalenia, czy zostali oni wprowadzeni w błąd (tak jak większość Polaków) czy świadomie współpracowali z wyżej wymienionymi zbrodniarzami.

Wymienione w pkt. 2 osoby oraz Kluby Poselskie PiS i KO zostały powiadomione przez fundację w sprawie „Obywatelskiego Aktu Oskarżenia” oraz o tym, że dokonywane są zbrodnie na Polakach, a także o konsekwencjach karnych z art. 240 kk. Niestety nie podjęli oni żadnych działań w kierunku powstrzymania tego zbrodniczego procederu ani nie zgłosili tego faktu dla organów ścigania – pisma fundacji w załączeniu.

Poczekajmy… zobaczymy, co Sąd postanowi??? Prawo jest po naszej stronie!!!

Sąd Okręgowy w Warszawie przekazał sprawę do rozpatrzenia przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Warszawie (ul Nowowiejska 26 B), który to wydział podjął już pierwsze działania. Fundacja poinformował również Wojewódzkie Wydziały ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Oprócz zarzutów o bezprawne pozbawiania wolności przez Sanepid fundacja rozszerzyła wniosek o sprawy dotyczące:

Wyłudzeń pieniędzy z NFZ przez Sanepid za rzekomo wykonane testy na Covid-19 (Sanepid robi znacznie mniej testów, niż podaje publicznie, a pieniądze z NFZ pobiera takie, jak by je robił) oraz wystawianie przez niektórych lekarzy „fikcyjnych” aktów zgonów na tą chorobę, choć przyczyna śmierci była całkiem inna, gdyż stawki wynagrodzenia za wypisanie takiego zgonu są wyższe w NFZ o ok. 1200% niż przy innych zgonach.

Dla przykładu podam, że za pacjenta, który zmarł na dowolną chorobę np. zawał serca lub nowotwór… Szpital otrzymuje z NFZ ok. 800 – 1200 PLN, zaś na Covid-19 – 14 600 PLN. W tej cenie jest również wliczony pogrzeb na koszt państwa. Stąd często lekarze… sami namawiają rodziny zmarłych na wyrażenie zgody na to, żeby wpisać zmarłego jako zmarłego na Covid-19 a nie z powodu prawdziwego powodu śmierci. Tą „manipulacją” nie tylko wyłudzają pieniądze z NFZ, ale też fałszują statystyki zgonów na Covid-19 (zawyżają te statystyki) ale również przyczyniają się do masowego zastraszania ludzi widmem śmierci na korona-wirusa… Terroryzm!!!

W związku z tym fundacja wniosła o przeprowadzenie ekshumacji osób rzekomo zmarłych na Covid-19 w Polsce od początku „pandemii” w celu ustalenia faktycznej przyczyny zgonów.

Jest to tym bardziej zasadne, że: Profesor Klaus Puschel, szef Instytutu Medycyny Sądowej Kliniki Uniwersyteckiej Hamburg-Eppendorf, który oświadczył publicznie, że: Nikt nie zmarł z powodu COVID-19. W wywiadzie dla stacji SAT 1 Regional oświadczył, że wszyscy zmarli pacjenci zakażeni korona-wirusem (ponad 100 osób z regionu), których sekcję przeprowadzał, cierpieli „na poważne, współistniejące choroby wewnętrzne”, i to one były powodem ich zgonów. Podobne dowody w postaci sekcji zwłok pojawiły się również we Włoszech a duża część zgonów w Bergamo i Lozannie została wywołana „zakrzepicą”, która była skutkiem ubocznym (powikłaniem poszczepiennym) masowych szczepień na grypę.

Więcej informacji na ten temat jest w poniższym filmie: Prawda o włoskiej „epidemii” – rozmowa z biologiem Elżbietą Wierzchowską

Ponadto: jak informuje Polska Agencja Prasowa (17.11.20r) „Według orzeczenia portugalskiego sądu apelacyjnego nakazywanie tzw. izolacji profilaktycznej jest możliwe tylko w czasie obowiązywania stanu wojennego lub wyjątkowego, a zatwierdzić je może jedynie parlament lub władza sądownicza. Próby pozostawienia obywateli na kwarantannie bez zachowania tych wymogów należy uznać za przypadki nielegalnego zatrzymania” – orzekł sąd apelacyjny w Lizbonie.

W Polsce istnieją identyczne przepisy, jak w Portugalii, a Fundacja zamierza – nie tylko pociągnąć do odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za „pozbawienie wolności” – ale również ubiegać się o odszkodowania dla 2,5 miliona Polaków, którzy zostali poddani przymusowej kwarantannie. Art. 552 kpk. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

Pobierz pliki: sad-okregowy-w-wa—akt-oskarzenia-zbrodnie.pdf