Szczepionka, czy broń biochemiczna?

Już za niedługo pod pretekstem walki z plandemiczną ściemą koronawirusową użyta zostanie na (na)rodzie polskim broń biochemiczna wstrzykiwana do krwiobiegu, zwana dla zmyłki szczepionką.

Z dużym prawdopodobieństwem oprócz toksycznych śmieci w eksperymentalnych „szczepionkach” przeciwko COVID-19 SARS-COV2, czyli nieprzetestowanych przez niezależne laboratoria wg tzw. Złotego Standardu (przypominam, iż szczepionki, zarejestrowane jako leki, choć niczego nie leczą, muszą przejść kilkuetapowe, długoletnie badania między innymi w celu wyeliminowania skutków ubocznych spowodowanych korelacją pomiędzy szczepionkami a dostępnymi na rynku lekami) będą znajdowały się nanocząsteczki i/lub nanochipy. Dzięki temu sterowanie na odległość funkcjami biologicznymi istoty żywej stanie się niezwykle proste. O ile oczywiście nanocząsteczki zostaną wchłonięte przez organizm, a w większości przypadków tak się właśnie stanie. Dla pewności jednak kompleksowe szczepienie ma być wykonane w dwóch cyklach. To nie jest przypadek.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że promowana „szczepionka” jest szczepionką wektorową, nowego typu, ingerującą w ludzki genom. Czyli będzie modyfikowała człowieka, tak jak modyfikowane są obecnie warzywa i owoce – GMO. To oznacza, że możliwe jest przeprogramowanie dowolnej istoty w taki sposób, w jaki sobie zażyczą tego psychopaci-eugenicy.

W programowaniu na odległość ogromne znaczenie mają technologie oparte na mikrofalach (np. 5G), służące jako nośnik do przesyłania danych i sterowania polami torsyjnymi.

Już sam fakt ingerencji w DNA sprawia, że tzw. szczepionka jest eksperymentem i zgodnie z prawem wymaga zgody osoby poddanej eksperymentowi. Zgody pisemnej.

Każda ingerencja w ludzki genom jest operacją niezwykle niebezpieczną i z tego powodu powinno być to zakazane, a ludzie, którzy wprowadzają na rynek tę groźną technologię, zatrzymani w trybie natychmiastowym i zamknięci w więzieniach jako niebezpieczni dla społeczeństwa terroryści.

Modyfikacja genomu oznacza także, iż genom, a przynajmniej jego część zmieniona, będzie własnością korporacji, co znów oznacza, iż dany człowiek, dana istota żywa, staje się przedmiotem i podlega prawom własności.

Modyfikacja genomu

Dr Teresa Deisher mówi:

„Dziecko, któremu podano tego typu szczepionkę (z obcym DNA), to DNA stanie się częścią integralną genomu tego dziecka. Co spowoduje zmiany w jego genotypie. Co to oznacza? Mówiąc językiem prostym, oznacza to, że w takim przypadku, może dojść do zmiany cech całego organizmu tego dziecka. A więc jego własności fizjologicznych, zachowania się, wpływu środowiska na to dziecko. Całej jego gospodarki biologicznej. Innymi słowy, to może być już inne dziecko”.

[…]

„Już w ciągu 30 minut dochodzi do wymiany 1 procenta całego genomu. Tłumacząc to na ludzki język, w ciągu 30 minut DNA ze szczepionek, DNA obcego płodu, płodu abortowanego, o którym nic nie wiemy, zaczyna się wbudowywać w DNA żywej tkanki ludzkiej”.

[…]

„Te fragmenty DNA niosą ze sobą bardzo niepokojące ryzyko dla dzieci, którym są wstrzykiwane. Mogą wywołać choroby autoimmunologiczne oraz wpasowywać się w genom dziecka i powodować mutacje. Te informacje pochodzą z dziedziny autoimmunologii oraz terapii genowej”.

(Szczepienie albo zdrowie, str. 83-84, 248)

W powyższym przykładzie mamy do czynienia z obcym DNA i losowej modyfikacji DNA dziecka.

Prof. dr hab. Maria Dorota Majewska:

„Meta analiza związana z genomem ponad 78 308 osób identyfikuje nowe lokalizacje i geny mające wpływ na ludzką inteligencję. Zbadano, że geny inteligencji korelują silnie z kilkoma czynnikami. Wagom urodzeniowym, autyzmem, długowiecznością, obwodem głowy w niemowlęctwie, objętością czaszki, rzuceniem palenia i osiągnięciami edukacyjnymi. Co jest dla nas ciekawe? Oczywiście jest kwestia autyzmu”.

„Co więcej? W szczepionkach znaleziono również bardzo groźne retrowirusy. To są takie wirusy, które wbudowują się do genomu osoby na przykład zaszczepionej. Jak się wbudują do genomu, pozostają tam na zawsze i mogą powodować różne problemy. Oczywiście różne mutacje, uszkodzenia genów, onkogenne i tak dalej. Wiemy, że te retrowirusy pochodzą z hodowli wirusów chorobotwórczych w organizmach lub tkankach zwierząt. Więc to są najczęściej retrowirusy odzwierzęce w procesie produkcji szczepionek. Jak mówiłam, ten materiał wbudowuje się do DNA i może powodować bardzo wiele chorób, nowotwory, a także autyzm, zespół przewlekłego zmęczenia, chorobę Parkinsona, Alzheimera, stwardnienie zanikowe boczne, i inne choroby neurodegeneracyjne”.

(Szczepienie albo zdrowie, str. 441, 454)

– – –

Dzięki nanorobotom, modyfikacje genomu dokonać można będzie w dowolny sposób, albowiem sam genom, to tylko schemat, plan budowy człowieka. Można go zatem dowolnie zmieniać. (Jakość myśli również wpływa na DNA)

Dr Suzanne Humphries:

„One (geny) w rzeczywistości nic nie robią, są jedynie czymś jak projekt, jak instrukcja dotycząca budynku. Architekci nanieśli projekt na papier, ale budowlańcy musieli go zbudować. Geny w rzeczywistości nic nie robią, są instrukcją dla czytelników, mówią o tym, co robić. Sposób, w jaki geny są odczytywane, odkrywane, otwierane i włączane lub wyłączane nazywa się epigenetyką. Zatem w genie ani w chromosomie nic się nie zmienia, chodzi tylko o to, co jest odkrywane, żeby móc to odczytać i odpowiednio postąpić”.

(Szczepienie albo zdrowie, str. 319)

Powikłania poszczepienne

Powikłania poszczepienne (tzw. NOP), czyli mówiąc językiem prostym – okaleczanie ludzi przez kartele farmaceutyczne za pomocą broni biochemicznej, jakimi są tzw. szczepionki, oraz przypadki śmiertelne, bo takich z całą pewnością możemy się spodziewać, będą automatycznie zrzucone na koronawirusa, być może nawet na jego „zjadliwszą” odmianę, na COVID-21. Aby nie wyszło na jaw, ciała będą kremowane, co ma i teraz miejsce.

Nie udało się wtedy…

Planowana zbrodnia na narodach jest kontynuacją nieudanej akcji depopulacyjnej z roku 2009 (przy pomocy świńskiej grypy), oraz większego planu zmierzającego do wprowadzenia totalitarnego rządu, jednego państwa, jednej kultury, jednej religii, czyli inaczej mówiąc, Nowego Porządku Świata.

Jane Bürgermeister:

„We Francji chcieli zaszczepić 100% populacji do końca stycznia (na świńską grypę) i myślę, że tylko 6% ją tam przyjęło. Sześć lub siedem procent w Niemczech i Wielkiej Brytanii, i tak dalej… a także w krajach takich jak Szwajcaria. Według danych CDC sądzę, że 60 milionów ludzi przyjęło ją w USA. Znowu… może całkiem niewielka część całej populacji… 400 milionów… czy tak jest… w USA?”

BILL RYAN: „Ale co się stało w Polsce z tamtejszym ministrem zdrowia? To fascynujący przypadek, prawda?

JB: „To był kluczowy moment, ponieważ minister zdrowia w Polsce, Ewa Kopacz, jest tak naprawdę lekarzem… Lekarzem rodzinnym… i spojrzała na szczepionkę przeciw świńskiej grypie. Zobaczyła, że nie została odpowiednio przetestowana i postanowiła nie zamawiać szczepionek przeciwko świńskiej grypie dla Polaków, ponieważ może to być niebezpieczne… potencjalnie niebezpieczne… dla nich”.

„Była jedynym ministrem ze wszystkich ministrów zdrowia w Europie, która podjęła tę decyzję – choć patrząc na fakty trzeźwo, obiektywnie, można by pomyśleć, że każdy minister zdrowia postanowiłby nie… no wiesz… kupować szczepionkę przeciwko świńskiej grypie. Jej decyzja, by nie kupować szczepionki, była, jak sądzę, punktem zwrotnym w kampanii. Została dość szeroko nagłośniona i uświadomiła ludziom, że istnieją odpowiedzialni politycy i lekarze, którzy rozpoznali problem z tą szczepionką”.

[…]

„Polska minister zdrowia była jedyną, która odmówiła podpisania kontraktu na szczepionkę pandemiczną z korporacjami farmaceutycznymi, obok Rosji, kraju, w którym także nie występują opryski chemiczne z samolotów (chemtrails)”.

„Rząd polski zapłacił straszną cenę. Kilka dni po tym, gdy Kopacz przedstawiła dowody na szczepionkę pandemiczną podczas zebrania parlamentarnego Rady Europy, PACE, 96 czołowych przedstawicieli rządu i armii zginęło w tajemniczej katastrofie samolotu w Smoleńsku”.

„Obecnie odbywa się śledztwo na ten temat, ale istnieje olbrzymia ilość dowodów na to, że nie był to wypadek, ale zbrodnia”.

(JANE BÜRGERMEISTER Pandemia Strachu)

– – –

Obecne działania polskojęzycznego „rządu” farbowanych lisów, zorganizowanej grupy przestępczej umiejscowionej w nielegalnym państwie w państwie – w Polin, w nielegalnej korporacji POLAND REPUBLIC OF, w okupowanej Lechii zwanej Polską, na lechickiej ziemi naszych przodków, wyraźnie wskazują na zbrodniczą działalność tejże organizacji.

Pomimo dziesiątek, setek i tysięcy przeróżnych publikacji dotyczących szkodliwości tradycyjnych szczepionek, jak również protestów naukowców i lekarzy z całego świata, a związanych z obecnie promowaną „szczepionką” wektorową, KneSejm, na czele z żydowskim lichwiarzem Mateuszem Morawieckim, zbrodniarzem Polaków i głównym grabarzem Polski (są już skierowane oskarżenia przeciwko temu człowiekowi i temu NIErządowi), idą w zaparte, iż jedynym sposobem (wykluczając wszystkie inne alternatywne, a przy tym dużo bezpieczniejsze środki) na przywrócenie „normalności” w Polsce i pokonanie nieistniejącej pandemii (koranawirus jest, pandemii nie ma), jest nieprzebadana, nieprzetestowana, eksperymentalna szczepionka ingerująca w ludzki genom.

Ba! Jak się dowiadujemy z portalu „money.pl” „Szczepionka” przeciw COVID-19 SARS-COV2, będzie kosztować bagatela – 5-10 miliardów! 5-10 miliardów ukradzionych polskiemu społeczeństwu.

Niestety ani „rząd”, ani osoby wyznaczone do szczepienia Polaków, ani tym bardziej producenci biochemicznej substancji zwanej niesłusznie szczepionką, nie biorą odpowiedzialności za ewentualne powikłania poszczepienne. Innymi słowy, wszelkie koszty związane z chorobą, z kalectwem lub zgonem, ponosić będą polskie rodziny.

Zastanawiające jest również, dlaczego brakuje w polskojęzycznej ulotce dołączonej do „szczepionki” przeciwko COVID-19 SARS-COV2, informacji o skutkach ubocznych? Dlaczego nic nie pisze o przeciwwskazaniach, na przykład w przypadku kobiet w ciąży.

Duda i Morawiecki chcą nam wstrzyknąć degenerator

WALEC SZCZEPIONKOWY WYSTARTOWAŁ! – Mateusz Jarosiewicz

Uspokajanie Polaków w mediach publicznych, iż szczepienia będą nieobowiązkowe, jest kolejnym kłamstwem M. Morawieckiego i jego gangsterów. Zakładając nawet, że „wyszczepianie” (czy Polacy są bydłem, że trzeba ich wyszczepiać?) (na)rodu polskiego w pierwszej fazie rzeczywiście będzie dobrowolne, nie oznacza automatycznie, że nie zostaną wprowadzone restrykcje i ograniczenia dla tych, którzy szczepić się nie zechcą.

Wystarczy zabronić „niewyszczepionym” wchodzić do sklepów, poruszać się środkami komunikacyjnymi, a nawet pracować czy wychodzić z domu, a nie trudno się domyślić, że większość osób niezaszczepionych, a sterroryzowanych przez okupacyjną „władzę” polskojęzycznych terrorystów, przyjmie wbrew sobie, wbrew własnemu sumieniu, wbrew własnym przekonaniom nieprzebadaną, biochemiczną substancję o niewiadomym składzie, o niesprawdzonym działaniu, niedającej żadnej gwarancji, że szczepienie jest skuteczne, a przede wszystkim w pełni bezpieczne.

Poza tym nie ma najmniejszych powodów, żeby wierzyć choćby w jedno słowo największemu kłamcy politycznemu we współczesnej, okupowanej Polsce, jakim jest M. Morawiecki (nie przez przypadek zwanym przez wielu Pinokiem), i biorąc pod uwagę fakt, że postanowił on „wyszczepić” 70-80% Polaków. Rozumiem, że te 30-20% „niewyszczepionych” będzie należeć do mniejszości narodowej, wiadomo zresztą której.

Miejmy świadomość również i tego, że im więcej kneSejmowi przestępcy „wyszczepią” Polaków, tym więcej na tym zarobią. (Szczepienie albo zdrowie)

Wyraźnie widać, iż działania terrourzędników zsynchronizowane są z filiami międzynarodowych gangsterów okupujących sąsiednie państwa, dzięki temu przejmowana jest władza nad światem (a przynajmniej nad jego większą częścią) przez globalistów-satanistów, eugenicznych psychopatów i pedofilii.

Sposób, w jaki działają przestępcy, jednoznacznie wskazuje, iż celem nadrzędnym nie są propagowane przez nich zdrowie i dobro ludzkości, lecz depopulacja, zmiana Systemu zysku i wyzysku ze średnio niewolniczego do totalnie niewolniczego, w którym to banda wpływowych oprychów, miałaby zarządzać całą populacją Ziemian.

Zarząd farbowanych lisów, łamiąc Konstytucję na wszystkie możliwe sposoby i działając na szkodę Polski i Polaków, będący pod wpływem zagranicznych korporacji i międzynarodowej finansjery, wielokrotnie sprzeniewierzył się (na)rodowi polskiemu, a zatem wszelkie ustawy, rozporządzenia, nakazy czy zakazy, są bezprawne.

Ani przestępcy, ani ich wspólnicy, ani naśladowcy nie mogą ustanawiać prawa.

Szczepieńcy

Ile osób zostanie zainfekowana eksperymentalną „szczepionką” wektorową? Ilu szczepieńców (Szczepieniec daw. med. – ten, któremu zaszczepiono chorobę, zwykle krowiankę; zapoznajcie się z historią szczepionkarstwa) umrze, zanim ludzie zrozumieją, iż zostali oszukani? Ilu zostanie okaleczonych? U ilu ludzi zmieni się osobowość?

Na koniec polecam zapoznać się ze skryptami:

Szczepionka przeciw koronawirusowi – naukowe szokujące fakty, 2020, Yoshiko.

Jane Burgermeister – Pandemia Strachu, 2020, Yoshiko.

Szczepienie albo zdrowie, 2018, Yoshiko, Radomir Gelhor. (509 stron potężnej dawki o szczepionkach, NOP-y)

WALVAX 2 – Nowa ludzka diploidalna linia komórkowa, 2018.

Radomir Gelhor