Żydzi oświeceni – Teodor Jeske-Choiński

Oddajemy w Wasze ręce książkę Teodora Jeske-Choińskiego pt. „Żydzi oświeceni”. E-book ten powstał w ramach wspólnego projektu HAMAN UNDERGROUND, L.A.W.P, Bicz Boży oraz Radomira Gelhora.

Był to w zasadzie nasz pierwszy z dwóch zaplanowanych projektów, nad którym pracowaliśmy, zanim zostałem zaatakowany przez grupę cyberterrorystów… być może rządowych… być może żydowskich… A być może i jednych i drugich…

Swoją drogą, wciąż jestem atakowany na różne sposoby.

Ostatecznie postanowiliśmy wydać drugi projekt jako pierwszy, czyli „Historię Żydów w Polsce”, również Teodora Jeske-Choińskiego, skazując „Żydów oświeconych” na zapomnienie.

A jednak, pomyślałem sobie, że szkoda byłoby, aby ten niedokończony projekt umarł śmiercią naturalną i zgnił na dysku twardym, skoro poświęciliśmy mu tyle serca i czasu. Dlatego zdecydowałem się go udostępnić.

Ma to znaczenie szczególnie dzisiaj, kiedy widzimy, czym jest „rząd” w Polsce, i kim są tak naprawdę politycy rujnujący naszą ojczyznę, mordujący nasz naród…

Screeny pochodzą z: HIPOKRYZJA PISiory i służby wiedzą, że KoronoŚwirus to ściema! Szokujące pomiary promieniowania P3M

Nakreślił ich doskonale autor książki, Teodor Jeske-Choiński, choć było to przecież ponad sto lat temu. Wątpię, żeby przewidział, co nas czeka w przyszłości, ale pewnie miał podstawy, żeby zawczasu bić na alarm.

Oryginalnie książkę wydano w 1911 roku, e-book zaś został złożony 12 września 2019. Może zawierać drobne omyłki, albowiem nie był sprawdzony pod kątem błędów.

Zachęcamy do lektury 🙂

ŻYDZI OŚWIECENI – TEODOR JESKE-CHOIŃSKI

Żydzi oświeceni – Teodor Jeske-Choiński

pdf PDF

SPIS TREŚCI:

PRZEDMOWA

Krótkie wprowadzenie do książki.

ROZDZIAŁ I

Żydzi w Turcji i w Niderlandach | Uriel da Costa | Modena | Luzzatto | Spinoza | Dekadencja Żydów | Bandytyzm | Ocknienie | Mojżesz Mendelssohn | Pierwszy Żyd „oświecony”.

ROZDZIAŁ II

Następcy Mendelssohna | Wessely | Salon Herza | Drugi typ oświeconego Żyda | Protest w łonie Żydów | Gans | Zunz | Moser | Reakcja wśród chrześcijan | Hepp, hepp! | Gromadne chrzczenie się Żydów oświeconych.

ROZDZIAŁ II

Publicyści, literaci żydowscy | Trzeci typ Żyda oświeconego | Ludwig Börne | Heinrich Heine | Dowcip żydowski | Samoironia.

ROZDZIAŁ IV

Czwarty typ Żyda oświeconego | Żyd reformowany | Izrael Jacobson Abraham Geiger | Prymat Judaizmu | Propaganda–Hirsch Graetz | Nienawiść chrześcijaństwa.

ROZDZIAŁ V

Emancypacja polityczno-społeczna Żydów | Rewolucja francuska | Voltaire | Obrońcy Żydów: Mirabeau, Grégoire, Thiery, Saint Etienne, Clermont-Tonnerre | Żydzi podczas rewolucji | Emancypacja Żydów francuskich | Napoleon I | Emancypacja Żydów w innych krajach Europy | Nowe typy oświeconego Żyda: polityk, dziennikarz, spekulant | Crémieux | Giełda Rothschild Pereïrowie Alliance Israelite | Żydzi niemieccy | Bamberger | Lasker | „Krach” wiedeński | Otrzeźwienie | Nowe: hepp, hepp! | Glagau |Nowy typ Żyda oświeconego | Żyd koligacjołowca.

ROZDZIAŁ VI

Bilans oświecenia żydowskiego | Drażliwość żydowska | Omyłka wieku XIX.

PROJEKT NR. Z22019/DE/BD [12.09.2019]

Radomir Gelhor