Jestem komunistą?

Jakiś czas temu rozmawiałem ze znajomym znajomego na temat obecnej sytuacji na świecie. Jak zwykle rozmowa przypominała zderzenie malucha (taki samochodzik z PRL-u) z ciężarówką. Wypadłszy z przeciwnego pasa, rozpędzona i nieomalże pozostawiona bez kontroli, taranuje wszystko, co stanie na jej drodze.

Czytaj dalej…

Inwolucja

Gdy słyszę o cywilizacji postępu, o dokonanych przez ludzkość odkryciach czy zaawansowanej technologii, wiedzy, nauce i wynalazkach, odczuwam pewien dyskomfort, bo dla mnie te wszystkie zewnętrzne manifestacje materialne, choć sprawiają wrażenie czegoś wielkiego, niezwykłego, w rzeczywistości niewiele wnoszą pozytywnego.

Czytaj dalej…

Lechicka przepowiednia

1 Bij w dzwon, Arjamanie! Niechaj przebudzi się Sprawiedliwość, niech zakwitnie Prawda, niechaj Pomsta spłodzi wraz z Matką Ziemią dzieci. Niech te dzieci przedzierzgną się w rycerstwo. Pierworodni mężowie w wojownicze plemię Gigantów, a dziewicze córy w Ogniste Miecze.

Czytaj dalej…

Show Biznes – trzeci syn Diabła

Gdybym był Diabłem, przywódcą diabłów, wiecie, tym złym, Upadłym Aniołem, który zbuntował się bogom, piszę bogom, a nie Bogu, gdyż każda religia i sekta ma swojego boga i diabła, czyli wychodzi na to, że jest wielu bogów, a jeszcze więcej bóstw, to spłodziłbym co najmniej trzech synów i jedną córkę,

Czytaj dalej…

Historia Żydów w Polsce

„Hi­sto­ria Ży­dów w Pol­sce” Teo­do­ra Je­ske-Cho­iń­skie­go to lek­tu­ra obo­wiąz­ko­wa dla każ­de­go Po­la­ka-pa­trio­ty. Opo­wie­dzia­na ję­zy­kiem lek­kim i przy­jem­nym, za­wie­ra ogrom cy­ta­tów sław­nych pi­sa­rzy, sta­ro­żyt­nych i współ­cze­snych fi­lo­zo­fów, po­li­ty­ków i ra­bi­nów, jak rów­nież wy­im­ków z Tal­mu­du, ob­na­ża nam ży­dow­ską du­szę, rzu­ca ja­śniej­sze świa­tło na obec­ną sy­tu­ację w Pol­sce i na świe­cie, oraz od­po­wia­da na sze­reg waż­nych py­tań.

Czytaj dalej…